Estonian English Finnish
Kontakt

Rauameister AS
Väimela, 65566
Võru vald, Võrumaa

Tel. 782 6716
Faks 782 6711
 


Põhitoodanguks on meil metallist hakkepuidu, -turba ja lubja jne. transportöörid energiakeskustele ja puidutöötlemisettevõtetele.

 • Kraaptransportöör

  Energia

  Tahke kütuse käitlemine

  Tahkete kütuste ja tahketest munitsipaaljäätmetest valmistatud kütuste kasutamine on viimasel ajal tunduvalt suurenenud. Naftasaadustel põhineva energia ja vee-energia kättesaadavuse ning kulukuse tase koos tuumakütuse kasutamisega kaasnevate probleemidega on andnud oma panuse puukoore, puidu, puidujäätmete, turba, kivisöe ja tahkete munitsipaaljäätmete kütusena kasutamisse.

  Rauameistri valmistatud tahkekütuse käitlemise seadmed on kõrge kvaliteediga.

   

 • Elevaator

   

  Käitlussüsteemid taaskasutusboilerite ja lubjapõletusahjude jaoks

   

  Lubjapõletusahi vajab korralikult toimimiseks keerukat transportööride süsteemi, mis suudab transportida paljusid erinevat tüüpi materjale: märga lubjalöga, kuiva lupja, kuuma lubjatuhka, kuuma põletatud lupja jne.

  See tähendab, et lubjapõletusahju jaoks on vaja paljusid eri tüüpi transportööre. Rauameister suudab pakkuda kogu vajalikku seadmete valikut.

   

 • Lintransportöör

  Transportöörid puidutöötlemisele

  Tänapäevases puidutöötlemistöösuses algab lõpptoodangu kvaliteedile pühendumine hetkest, mil puit saeveskisse jõuab. Kaasaegse puidukäitlemise protsessi iga etapp on optimeeritud selleks, et toota ühtlast kõrgekvaliteetse kiuga toormaterjali minimaalse kiukadudega minimaalse energiakuluga ja minimaalsete keskkonnamõjudega.

 • Tigutransportöör