Elektrienergia võimsuse tõstmine

As Rauameister on saanud toetust projektile "Elektrienergia võimsuse tõstmine". Projekti raames on välja ehitatud ja täiendatud kaablivõrk ning paigaldatud kondensaatorid, et tagada stabiilne elektriühendus.