Töökohapõhine õpe

Koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega on AS Rauameister viiel töötajal võimalus saada töökohapõhise õppe vormis õpet vastavalt õppekavale - Metallipinkide töötaja, spetsialiseerumine APJ freespingi töötaja erialal.

Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes toimuva praktika osakaal on tavapärasest oluliselt suurem.

Õppekava täitmisel saavutavad õppurid Metallilõikepinkide töötaja 5nda taseme.